Contekton Architects and Planners AB

separator Välkommen separator Referenser separator Om Contekton separator Kontakta oss

Stadsmiljötunnel under Varberg

Banverket och Stadsbyggnadskontorets förslag till järnväg genom Varberg innebar skövling av parker och rivning av hus. Contektons ett alternativ med en tunnel från stationen till sjukhuset och räddade all grönska och bebyggelse. Samtidigt kunde Varberg Centrum utan barriärer växa västerut och möta havet. Förslaget togs fram tillsammans med J&W. Banverket accepterade senare förslaget och byggde det senare under namnet ”Varbergstunneln”.

 

 

Contekton Architects and Planners AB | Borgareg. 16, 416 66 GÖTEBORG | Tel: +46 (0)31 - 60 66 80 | Fax: +46 (0)31 - 60 66 81