Contekton Architects and Planners AB
separator Välkommen separator Referenser separator Om Contekton separator Kontakta oss

Miljö och energi

Under energikrisen på 1970-talet anslog den nytillträdda regeringen medel till energiforskning, varpå Contekton startade upp en rad forskningsprojekt. Samarbete etablerades med bland annat Statens Provningsanstalt vilket resulterade i en rad forskningsrapporter. Forskningen inriktades på integrering av energihushållning i stadsplanen, solenergi, värmepumpteknik, ekobyar, passivhus etc. och många av projekten kom senare att byggas och utvärderas. Ämnet är idag mer aktuellt än någonsin och forskningsresultaten är en viktig resurs i Contektons verktygslåda.

 

 

 


Contekton Architects and Planners AB | Borgareg. 16, 416 66 GÖTEBORG | Tel: +46 (0)31 - 60 66 80 | Fax: +46 (0)31 - 60 66 81