Contekton Architects and Planners AB

separator Välkommen separator Referenser separator Om Contekton separator Kontakta oss

Hallandsåsen

Contekton tog fram ett förslag som byggde på en bro i kombination med en kort tunnel på norra sidan, intill motorvägen. Banverket har istället försökt korsa urbergshorsten Hallandsåsen till en kostnad som nu uppgår till över 10 miljarder kronor. Vårt förslag beräknades kosta 2 miljarder kronor. Dåvarande generaldirektör Bengt Bylund avböjde hjälp från utomstående.

 

 

Contekton Architects and Planners AB | Borgareg. 16, 416 66 GÖTEBORG | Tel: +46 (0)31 - 60 66 80 | Fax: +46 (0)31 - 60 66 81