Contekton Architects and Planners AB
separator Välkommen separator Referenser separator Om Contekton separator Kontakta oss

Kv. Venus, Göteborg

Efter parallelluppdrag fick vi uppdraget av Poseidon att rita 330 lägenheter i ett stort förändringsprojekt i Norra Gårda där Kv. Venus Syd öppnar sig åt väster. Mot öster formas en mer sluten kvartersform i ett stort U. I öppningen mot väster ritade vi tre gårdshus. Mot gatorna i norr och öster har fasaderna en mer sluten gestaltning med tegel som huvudmaterial.  Mot söder och väster finns balkonger och större fönsterpartier för att öppna upp och släpp in sol och dagsljus. Fasaderna i dessa väderstreck blir följaktligen i glas med lätta skivmaterial som komplement. Utmed Anders Perssonsgatan redovisas 6 våningar och en indragen takvåning. Föra tt göra gatubilden attraktiv förläggs butikslokaler mot gatan i vissa strategiska lägen, som hörn och mot viktiga offentliga platser. Åt väster har fasaden stora inglasade upplevelserum med marina trädetaljer där man kan njuta av kvällssolen. Projektet har krävt ca 1 600 ritningar som förfrågningsunderlag och byggs under perioden 2009-2012.

 

 

Contekton Architects and Planners AB | Borgareg. 16, 416 66 GÖTEBORG | Tel: +46 (0)31 - 60 66 80 | Fax: +46 (0)31 - 60 66 81