Contekton Architects and Planners AB

separator Välkommen separator Referenser separator Om Contekton separator Kontakta oss

Bostadstorn i Gårda, Göteborg

Genom samarbete med vår danske arkitektkollega Lars Frank Nielsen från Onen Design i Århus ritade vi ett 34 våningar högt bostadstorn som skulle ingå i kv Venus. Tornet hade ett glasat trapphus åt öster med en kaklad fondvägg där del av konstverket Venus födelse av Sandro Botticelli utgjorde motivet. På grund av en försenad byggstart gick projektet miste om viktiga bidrag och höghuset ansågs för dyrt.

 

 

Contekton Architects and Planners AB | Borgareg. 16, 416 66 GÖTEBORG | Tel: +46 (0)31 - 60 66 80 | Fax: +46 (0)31 - 60 66 81