Contekton Architects and Planners AB

separator Välkommen separator Referenser separator Om Contekton separator Kontakta oss

Stadsförnyelse Järvafältet

Svenska Bostäder gav oss 2006 i uppdrag att utveckla miljonprogramsområden i Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Nya trafikstrukturer utarbetades i samarbete med Chalmers. Det i förorterna rådande SCAFT-systemets nackdelar med trafikseparering, mörka gångtunnlar och broar, ersattes i vårt förslag av befolkade esplanader och trygga stadsgator; ”Strategier för ett bättre boende”. Renoveringar och tillägg av olika slag, t ex i form av utökade eller inglasade balkonger, trygga gårdar och miljörum. Contekton arbetade fram nya hustyper och förändrat gatusystem som ger variation och ökar tryggheten. Med hjälp av 3D-illustrationer beskrivs hur förort omvandlas till stad.

 

 

Contekton Architects and Planners AB | Borgareg. 16, 416 66 GÖTEBORG | Tel: +46 (0)31 - 60 66 80 | Fax: +46 (0)31 - 60 66 81